Järjestyksenvalvonta

Huolehdimme asiakkaiden turvallisuudesta

Järjestyksenvalvoja valvoo ensisijaisesti järjestystä, huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä sekä henkilökunnan työturvallisuudesta. Järjestyksenvalvonta on oleellinen osa ravintolan kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. Järjestyksenvalvoja on usein ensimmäinen henkilö, jonka asiakas kohtaa saapuessaan ravintolaan. Tässä kohtaamisessa korostuvat hyvät asiakaspalvelutaidot, sillä sen perusteella asiakkaalle muodostuu käsitys koko ravintolan palvelusta ja viihtyisyydestä. 

Suomen laki asettaa, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia sillä toiminta-alueella, jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojan tehtävä on tärkeä varsinkin suurissa henkilötapahtumissa ja yökerhotoiminnassa. Onnistuneesta urheilutapahtumasta tai ravintolaillasta jää miellyttävä muisto.