Kaasusumutinkoulutus

Kaasusumutin on tehokkain ja turvallisin voimankäyttöväline

Vartija tai järjestyksenvalvoja saa kantaa kaasusumutinta ainoastaan, jos hän on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän erityisen kaasusumuttimen voimankäyttökoulutuksen. Kaasusumutinkoulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet; kaasusumuttimen teoria, käyttöönottotarkastus, kotelotekniikka, kaasusumutusharjoitus paikallaan olevaan ja liikkuvaan kohteeseen, kaasusumutus- ja välineenvaihtoharjoittelu sekä vapaehtoinen altistaminen OC- kaasusumuttimelta. Kaasusumutinkoulutuksen tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja hyväksyttävästi.

Kaasusumutinkoulutus koostuu voimankäytön yleisestä osiosta (6 h) ja kaasusumutinosiosta (5 h).

Total Koulutuspalveluiden kaasusumutin-koulutus

Total Koulutuspalveluiden kaasusumutinkoulutus on sisäasiainministeriön asetuksen mukainen. Kaasusumutinkoulutuksen suorittaneet voivat hakea poliisilta lupaa kaasusumuttimen kantamiseen järjestyksenvalvojan ja/tai vartijan työtehtävissä ja työmatkoilla. Kaasusumuttimen kantaminen järjestyksenvalvonta- ja vartiointitehtävissä on työturvallisuuden varmistamiseksi lähestulkoon poikkeuksetta perusteltua. Entiset kyynelkaasusumuttimet (CN,CS) on nykyään pääsääntöisesti korvattu paprikasumuttimilla (OC). Nykyään markkinoilla olevat OC-sumuttimet ovat tehokkaita ja turvallisia käyttää. 

Vaikeuksia valita sopiva koulutus?