Lisävoimankäytön koulutus

Tehokas järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus

Järjestyksenvalvojat ja vartijat toimivat monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä, tehtävinään pitää huolta järjestyksestä ja turvallisuudesta toimialueellaan ja estää rikoksia sekä onnettomuuksia. Toiminnassa joudutaan usein puuttumaan epäasialliseen tai jopa rikolliseen käyttäytymiseen.

Turvallisuusala onkin yksi niistä aloista, joissa on keskimääräistä suurempi todennäköisyys joutua väkivallan kohteeksi. Tutkimusten mukaan jopa yli 55% yksityisen turvasektorin työntekijöistä joutuu jonkinlaisen fyysisen väkivallan kohteeksi vähintään kerran vuodessa ja jopa 32% kuukausittain tai useammin.

Total koulutuspalveluiden voimankäyttökoulutus

”Jos järjestyksenvalvojan tehtävä tai työturvallisuus sitä vaatii, toimialueen poliisilaitos voi edellyttää, että 26 §:ssä tarkoitetuissa tilaisuuksissa, alueilla tai paikoissa järjestyksenvalvojana saa toimia vain 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun koulutuksen lisäksi Poliisihallituksen määrittämät vaatimukset täyttävän voimankäytön lisäkoulutuksen (järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus) hyväksytysti suorittanut.” FINLEX Laki Yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Vaikeuksia valita sopiva koulutus?