Teleskooppipatukkakoulutus

Teleskooppipatukka on tehokas voimankäyttöväline

Vartija tai järjestyksenvalvoja saa kantaa teleskooppipatukkaa ainoastaan, jos hän on saanut sisäasiainministeriön vahvistamat vaatimukset täyttävän erityisen teleskooppipatukan voimankäyttökoulutuksen. Teleskooppipatukkakoulutus sisältää mm. seuraavat opetusaiheet; teleskooppipatukan teoria, patukan esille ottaminen, avaaminen ja sulkeminen, lyöminen ja etäisyystekniikka, torjuminen sekä kokonaisvaltaiset harjoitukset. 

Koulutuksen tavoitteena on, että vartija hallitsee kantamiensa voimankäyttövälineiden käytön ja omaa sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyy toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa kokonaisarviointiin perustuen puolustettavalla tavalla ja hyväksyttävästi. Teleskooppipatukkakoulutuksen kesto on viisi oppituntia. Teleskooppipatukkakoulutus toteutetaan Poliisihallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Koulutuksesta

Teleskooppipatukkakoulutus koostuu voimankäytön yleisestä osiosta (6 h) ja teleskooppipatukkaosiosta (5 h).

Vaikeuksia valita sopiva koulutus?