Tulityökortti

Ennaltaehkäise tulityöonnettomuus

Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävän tulityön tekijältä sekä Tulityöluvan myöntäjältä. Lisäksi sitä suositellaan tulityövartijalle.

 

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Tulityökortti uusitaan suorittamalla uudestaan tulityökurssi. Avoimien tulityökurssiemme koulutuskielenä on suomi. Tulityökurssin oppimateriaali on saatavissa seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, viro, venäjä ja puola. Myös ulkomaalaisten on mahdollista suorittaa tulityökortti! Tulityökurssiemme kurssinjohtajat ovat SPEK:in hyväksymiä ammattilaisia. Tulityökurssin kesto on kahdeksan oppituntia.

 

Tulityö-koulutuksesta

Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.

 

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.